Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 81OdK/65/2024

(FO) Boleček Roman (19.02.1975)

Bratislava-Ružinov , 82705 Bratislava-Ružinov

Spisová značka, typ konania:
81OdK/65/2024, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Mestský súd Bratislava III, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
Mgr. Radim Hudec
Správca:
Stav konania:
19.04.2024 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
22.03.2024 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
19.04.2024 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Boleček Roman, , 82705 Bratislava-Ružinov, Slovensko
Lehoty:
06.05.2024 Pondelok
Lehota na odovzdanie zoznamu majetku
03.06.2024 Pondelok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
13.06.2024 Štvrtok
Lehota na zvolanie prvej schôdze veriteľov
18.06.2024 Utorok
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
03.07.2024 Streda
Lehota na Popieranie pohľadávok
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie