Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 81OdK/66/2024

(FO) Heleš Miroslav (25.08.1991)

Školské Námestie 398, 90638 Rohožník

Spisová značka, typ konania:
81OdK/66/2024, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Mestský súd Bratislava III, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
Mgr. Radim Hudec
Správca:
Stav konania:
19.04.2024 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
22.03.2024 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
19.04.2024 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Heleš Miroslav, Školské Námestie 398, 90638 Rohožník, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie