Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 10OdK/36/2024

(FO) Markevičová Michaela (22.09.1993)

Bystrická cesta 5530, 03401 Ružomberok

Spisová značka, typ konania:
10OdK/36/2024, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Žilina, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Andrea Gulčiková
Správca:
Stav konania:
17.04.2024 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
27.03.2024 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
17.04.2024 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Markevičová Michaela, Bystrická cesta 5530, 03401 Ružomberok, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--