Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 81OdK/76/2024

(FO) Malík Pavol (23.02.1978)

Závod 551, 90872 Závod

Spisová značka, typ konania:
81OdK/76/2024, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Mestský súd Bratislava III, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
Mgr. Radim Hudec
Správca:
Stav konania:
20.04.2024 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
25.03.2024 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
20.04.2024 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, IČO 42499500, Lazovná 63, 97401 Banská Bystrica, Slovensko
Lehoty:
04.06.2024 Utorok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
19.06.2024 Streda
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
04.07.2024 Štvrtok
Lehota na Popieranie pohľadávok
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--