Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/105/2024

(FO) Pokošová Veronika (19.09.1995)

Vrbová 1773/11 , 97703 Brezno - Mazorníkovo

Spisová značka, typ konania:
2OdK/105/2024, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
Mgr. Zuzana Antalová
Správca:
Stav konania:
17.04.2024 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
27.03.2024 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
17.04.2024 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Pokošová Veronika, Vrbová 1773/11 , 97703 Brezno - Mazorníkovo, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie