Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/109/2024

(FO) Eremiáš Jaroslav (18.12.1983)

Pod zámkom 153, 97613 Slovenská Ľupča

Spisová značka, typ konania:
2OdK/109/2024, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
Mgr. Zuzana Antalová
Správca:
Stav konania:
20.04.2024 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
27.03.2024 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
20.04.2024 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Eremiáš Jaroslav, Pod zámkom 153, 97613 Slovenská Ľupča, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie