Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/110/2024

(FO) Golianová Zuzana (11.04.1973)

A. Bernoláka 930/7 , 96212 Detva

Spisová značka, typ konania:
2OdK/110/2024, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
Mgr. Zuzana Antalová
Správca:
od 20.04.2024
Stav konania:
20.04.2024 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
27.03.2024 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
20.04.2024 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Golianová Zuzana, A. Bernoláka 930/7 , 96212 Detva, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie