Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 3OdK/103/2024

(FO) Gašparová Marianna (05.06.1987)

Agátová 2938, 96221 Lieskovec

Spisová značka, typ konania:
3OdK/103/2024, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Dominika Vavreková, LL.M.
Správca:
od 20.04.2024
Stav konania:
20.04.2024 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
27.03.2024 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
20.04.2024 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Gašparová Marianna, Agátová 2938, 96221 Lieskovec, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sú pohľadávky v celkovej sume 5 702,45 € , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--