Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 21OdK/82/2024

(FO) Fajnorová Zuzana (16.01.1971)

Bratislava-Karlova Ves , 84104 Bratislava-Karlova Ves

Spisová značka, typ konania:
21OdK/82/2024, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Mestský súd Bratislava III, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
Mgr. Ing. Daniela Bednáriková
Stav konania:
19.04.2024 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
26.03.2024 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
19.04.2024 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Fajnorová Zuzana, , 84104 Bratislava-Karlova Ves, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--