Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 3OdK/112/2024

(FO) Miadok Ján (16.05.1953)

Kalinčiakova 6206, 97405 Banská Bystrica

Spisová značka, typ konania:
3OdK/112/2024, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Dominika Vavreková, LL.M.
Správca:
Stav konania:
20.04.2024 - Vyhlásený konkurz
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
27.03.2024 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
20.04.2024 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Miadok Ján, Kalinčiakova 6206, 97405 Banská Bystrica, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--