Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 1OdK/39/2024

(FO) Gráč Michal (16.12.1987)

Gemerská 1775, 01008 Žilina

Spisová značka, typ konania:
1OdK/39/2024, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Žilina, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Gabriela Bargelová
Správca:
Stav konania:
20.04.2024 - Vyhlásený konkurz
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
03.04.2024 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
20.04.2024 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Gráč Michal, Gemerská 1775, 01008 Žilina, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--