Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 9OdK/37/2024

(FO) Strkáč Filip (28.02.1986)

mesto Žilina , 01001 Žilina

Spisová značka, typ konania:
9OdK/37/2024, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Žilina, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
Mgr. Antónia Ďuranová
Správca:
Stav konania:
23.04.2024 - Vyhlásený konkurz
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
03.04.2024 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
23.04.2024 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Strkáč Filip, mesto Žilina , 01001 Žilina, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--