Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 1OdK/146/2024

(FO) Kováč Adolf (27.03.1970)

Slovenské Ďarmoty 213, 99107 Slovenské Ďarmoty

Spisová značka, typ konania:
1OdK/146/2024, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
Ing. Mgr. Zuzana Dinková
Správca:
Stav konania:
07.05.2024 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
15.04.2024 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
07.05.2024 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Kováč Adolf, 213, 99107 Slovenské Ďarmoty, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie