Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 1OdK/150/2024

(FO) Goralová Gabriela (25.04.1996)

Banská Belá 29 , 96615 Banská Belá

Spisová značka, typ konania:
1OdK/150/2024, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
Ing. Mgr. Zuzana Dinková
Správca:
Stav konania:
08.05.2024 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
18.04.2024 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
08.05.2024 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Goralová Gabriela, Banská Belá 29 , 96615 Banská Belá, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--