Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 26OdK/65/2024

(FO) Kozár Pavol (14.03.1992)

Nacina Ves 347, 07221 Nacina Ves

Spisová značka, typ konania:
26OdK/65/2024, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Mestský súd Košice, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Róbert Zsiga
Správca:
Stav konania:
17.05.2024 - Vyhlásený konkurz
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
30.04.2024 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
17.05.2024 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Kozár Pavol, 347, 07221 Nacina Ves, Slovensko
Lehoty:
03.06.2024 Pondelok
Lehota na odovzdanie zoznamu majetku
01.07.2024 Pondelok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
11.07.2024 Štvrtok
Lehota na zvolanie prvej schôdze veriteľov
16.07.2024 Utorok
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
31.07.2024 Streda
Lehota na Popieranie pohľadávok
Na konaní sú pohľadávky v celkovej sume 54 525,57 € , majetok v hodnote 500,00 € a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie