Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 30OdK/55/2024

(FO) Miker Štefan (16.06.1960)

Sliepkovce 34, 07237 Sliepkovce

Spisová značka, typ konania:
30OdK/55/2024, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Mestský súd Košice, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Pavel Varga
Správca:
od 17.05.2024
Stav konania:
17.05.2024 - Vyhlásený konkurz
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
02.05.2024 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
17.05.2024 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Miker Štefan, 34, 07237 Sliepkovce, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie