Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/50/2024

(FO) Brehovský Mário (10.10.1995)

Stará Bystrica 810, 02304 Stará Bystrica

Spisová značka, typ konania:
2OdK/50/2024, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Žilina, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Gabriela Bargelová
Správca:
Stav konania:
28.05.2024 - Vyhlásený konkurz
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
07.05.2024 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
28.05.2024 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Brehovský Mário, 810, 02304 Stará Bystrica, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie