Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 1OdK/181/2024

(FO) Oláh René (07.12.1997)

Šíd 117, 98601 Šíd

Spisová značka, typ konania:
1OdK/181/2024, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
Ing. Mgr. Zuzana Dinková
Správca:
Stav konania:
28.05.2024 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
09.05.2024 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
28.05.2024 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Oláh René, 117, 98601 Šíd, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--