Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 22OdK/22/2017

(FO) Marušík Peter (01.06.1958)

Dubnica nad Váhom , 01841 Dubnica nad Váhom

Spisová značka, typ konania:
22OdK/22/2017, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trenčín, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Barbora Štefanová
Správca:
Stav konania:
13.06.2017 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
31.05.2017 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
13.06.2017 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Marušík Peter, , 01841 Dubnica nad Váhom, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--