Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 88OdK/85/2024

(FO) Šoltés Stanislav (27.02.1992)

Košice-Sídlisko Ťahanovce , 04013 Košice-Sídlisko Ťahanovce

Spisová značka, typ konania:
88OdK/85/2024, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Mestský súd Košice, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
Mgr. Jana Trnečková
Správca:
Stav konania:
14.06.2024 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
28.05.2024 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
14.06.2024 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Šoltés Stanislav, , 04013 Košice-Sídlisko Ťahanovce, Slovensko
Lehoty:
01.07.2024 Pondelok
Lehota na odovzdanie zoznamu majetku
29.07.2024 Pondelok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
08.08.2024 Štvrtok
Lehota na zvolanie prvej schôdze veriteľov
13.08.2024 Utorok
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
28.08.2024 Streda
Lehota na Popieranie pohľadávok
Na konaní sú pohľadávky v celkovej sume 3 964,39 € , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie