(PO) INTERMONT a.s., IČO 30840198

Kukučínova 20, 97401 Banská Bystrica

Zobraziť podľa podstaty
  • Všetky
  • Všeobecná podstata
  • Slovenská konsolidačná, a.s.
  • Oddelená podstata veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s.
Zobraziť podľa zabezpečenia
  • Všetky
  • Nezabezpečené
  • Zabezpečené
Typ majetkuPodstataNázovZabezpečenieSúpisová hodnotaVýťažok zo speňaženiaStav
Ku konaniu nie je priradený žiadny majetok