Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 27OdK/213/2018

(FO) Mičo Peter (08.05.1961)

Veľká Dolina 155, 95115 Veľká Dolina

Zobraziť podľa podstaty
  • Všetky
  • Všeobecná podstata
  • Oddelená podstata
Zobraziť podľa zabezpečenia
  • Všetky
  • Nezabezpečené
  • Zabezpečené
Typ majetkuPodstataNázovZabezpečenieSúpisová hodnotaVýťažok zo speňaženiaStav
Pozemok Oddelená podstata záhrada Áno (1) 10 240,00 €10 240,00 €Speňažený
Pozemok Oddelená podstata zastavané plochy a nádvoria Áno (1) 6 000,00 €6 000,00 €Speňažený