Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/408/2019

(FO) Bartošová Viera (23.06.1956)

MPČĽ 44 , 97703 Brezno

Zobraziť podľa podstaty
  • Všetky
  • Všeobecná podstata
Zobraziť podľa zabezpečenia
  • Všetky
  • Nezabezpečené
  • Zabezpečené
Typ majetkuPodstataNázovZabezpečenieSúpisová hodnotaVýťažok zo speňaženiaStav
Pohľadávka z účtu Všeobecná podstata Preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhrada nevyhnutných nákladov spojených s výkonom správcovskej činnosti správcu Nie 500,00 €--Zaradený do súpisu
Stavba Všeobecná podstata Byt Nie 30 000,00 €--Zaradený do súpisu
Pozemok Všeobecná podstata zastavaná plocha a nádvorie Nie 101,03 €52,00 €Speňažený
Stavba Všeobecná podstata rodinný dom Nie 205,35 €102,00 €Speňažený