Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 40OdK/381/2019

(FO) Remišová Andrea (04.07.1981)

Bzince pod Javorinou 312 , 91611 Bzince pod Javorinou

Zobraziť podľa podstaty
  • Všetky
  • Všeobecná podstata
Zobraziť podľa zabezpečenia
  • Všetky
  • Nezabezpečené
  • Zabezpečené
Typ majetkuPodstataNázovZabezpečenieSúpisová hodnotaVýťažok zo speňaženiaStav
Pozemok Všeobecná podstata Parcela registra C č. 162, zastavaná plocha a nádvorie, výmera 72m2, spoluvlastnícky podiel 1/1 Nie 2 400,00 €--Zaradený do súpisu
Stavba Všeobecná podstata Rodinný dom, súpisné číslo 312, postavený na parcele č. 162 Nie 2 400,00 €--Zaradený do súpisu