Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Konkurz č. B1-37K/47/2019

(PO) TRX Group s. r. o., IČO 52314278

J.C. Hronského 1634/10, 83102 Bratislava - mestská časť Nové Mesto

Zobraziť podľa podstaty
  • Všetky
  • Všeobecná podstata
  • Oddelená podstata veriteľa SQUAM TRADE, SE
Zobraziť podľa zabezpečenia
  • Všetky
  • Nezabezpečené
  • Zabezpečené
Typ majetkuPodstataNázovZabezpečenieSúpisová hodnotaVýťažok zo speňaženiaStav
Pozemok Oddelená podstata veriteľa SQUAM TRADE, SE Trvalý trávnatý porast, poľnohospodársky pôdny fond Áno (1) ----Zaradený do súpisu
Pozemok Oddelená podstata veriteľa SQUAM TRADE, SE Trvalý trávnatý porast, poľnohospodársky pôdny fond Áno (1) ----Zaradený do súpisu
Pozemok Oddelená podstata veriteľa SQUAM TRADE, SE Pozemok, ostatná plocha Áno (1) ----Zaradený do súpisu
Pozemok Oddelená podstata veriteľa SQUAM TRADE, SE Pozemok, ostatná plocha Áno (1) ----Zaradený do súpisu
Pozemok Oddelená podstata veriteľa SQUAM TRADE, SE Orná pôda, poľnohospodársky pôdny fond Áno (1) ----Zaradený do súpisu
Pozemok Oddelená podstata veriteľa SQUAM TRADE, SE Trvalý trávnatý porast, poľnohospodársky pôdny fond Áno (1) ----Zaradený do súpisu
Pozemok Oddelená podstata veriteľa SQUAM TRADE, SE Trvalý trávnatý porast, poľnohospodársky pôdny fond, Áno (1) ----Zaradený do súpisu
Pozemok Oddelená podstata veriteľa SQUAM TRADE, SE Orná pôda, poľnohospodársky pôdny fond Áno (1) ----Zaradený do súpisu
Pozemok Oddelená podstata veriteľa SQUAM TRADE, SE Trvalý trávnatý porast, poľnohospodársky pôdny fond Áno (1) ----Zaradený do súpisu
Pozemok Oddelená podstata veriteľa SQUAM TRADE, SE Trvalý trávnatý porast, poľnohospodársky pôdny fond Áno (1) ----Zaradený do súpisu