Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 29OdK/153/2019

(FO) Császár Ladislav (17.03.1976)

Slovenská 1362, 94110 Tvrdošovce

Zobraziť podľa podstaty
  • Všetky
  • Všeobecná podstata
Zobraziť podľa zabezpečenia
  • Všetky
  • Nezabezpečené
  • Zabezpečené
Typ majetkuPodstataNázovZabezpečenieSúpisová hodnotaVýťažok zo speňaženiaStav
Pozemok Všeobecná podstata parcela E-KN č. 2518/14 Nie 500,00 €125,11 €Speňažený
Pozemok Všeobecná podstata parcela E-KN č. 2518/15 Nie 750,00 €187,66 €Speňažený
Stavba Všeobecná podstata rodinný dom s. č. 818 Nie 3 330,00 €833,23 €Speňažený