Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/810/2019

(FO) Machovičová Henrieta (18.06.1986)

SNP 449/268 , 96223 Očová

Zobraziť podľa podstaty
  • Všetky
  • Všeobecná podstata
Zobraziť podľa zabezpečenia
  • Všetky
  • Nezabezpečené
  • Zabezpečené
Typ majetkuPodstataNázovZabezpečenieSúpisová hodnotaVýťažok zo speňaženiaStav
Pohľadávka z účtu Všeobecná podstata Preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhrada nevyhnutných nákladov spojených s výkonom správcovskej činnosti správcu Nie 500,00 €--Zaradený do súpisu
Hnuteľná vec Všeobecná podstata motorové vozidlo zn. Peugeot 607 Nie 1 000,00 €--Zaradený do súpisu
Hnuteľná vec Všeobecná podstata motorové vozidlo zn. Renault Megane Nie 1 000,00 €--Zaradený do súpisu