Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 25OdK/303/2019

(FO) Bošanský Karol (04.03.1951)

9.mája 1172, 92572 Selice

Zobraziť podľa podstaty
  • Všetky
  • Všeobecná podstata
Zobraziť podľa zabezpečenia
  • Všetky
  • Nezabezpečené
  • Zabezpečené
Typ majetkuPodstataNázovZabezpečenieSúpisová hodnotaVýťažok zo speňaženiaStav
Pozemok Všeobecná podstata pozemok s parcel. č. 877/265, parcela registra "E" Nie 1 000,00 €1 033,00 €Speňažený
Pozemok Všeobecná podstata pozemok s parcel. č. 877/365, parcela registra "E" Nie 300,00 €302,00 €Speňažený