(PO) X-BOUW, s.r.o., IČO 50995707

Mierová 1101/74, 06401 Stará Ľubovňa

Zobraziť podľa podstaty
  • Všetky
  • Všeobecná podstata
  • Oddelená podstata zabezpečeného veriteľa UniCredit Leasing Slovakia, a.s., Šancová 1/A, 814 99 Bratislava, IČO: 35 730 978
Zobraziť podľa zabezpečenia
  • Všetky
  • Nezabezpečené
  • Zabezpečené
Typ majetkuPodstataNázovZabezpečenieSúpisová hodnotaVýťažok zo speňaženiaStav
Peňažná pohľadávka Všeobecná podstata pohľadávka z obchodného styku Nie 11 668,78 €--Zaradený do súpisu
Peňažná pohľadávka Všeobecná podstata pohľadávka z obchodného styku Nie 21 884,46 €--Zaradený do súpisu
Peňažná pohľadávka Všeobecná podstata pohľadávka z obchodného styku Nie 7 000,00 €--Zaradený do súpisu
Peňažná pohľadávka Všeobecná podstata pohľadávka z obchodného styku Nie 3 000,00 €--Zaradený do súpisu
Peňažná pohľadávka Všeobecná podstata pohľadávka z obchodného styku Nie 135,81 €--Zaradený do súpisu
Peňažná pohľadávka Všeobecná podstata pohľadávka z obchodného styku Nie 2 279,58 €--Zaradený do súpisu
Peňažná pohľadávka Všeobecná podstata pohľadávka z obchodného styku Nie 2 300,00 €--Zaradený do súpisu
Peňažná pohľadávka Všeobecná podstata pohľadávka z obchodného styku Nie 459,23 €--Zaradený do súpisu
Peňažná pohľadávka Všeobecná podstata pohľadávka z obchodného styku Nie 616,00 €--Zaradený do súpisu
Peňažná pohľadávka Všeobecná podstata pohľadávka z obchodného styku Nie 552,97 €--Zaradený do súpisu