Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 31OdK/23/2020

(FO) Chotěborská Eva (01.01.1947)

Obrancov mieru 6255/6 , 07101 Michalovce

Zobraziť podľa podstaty
  • Všetky
  • Všeobecná podstata
Zobraziť podľa zabezpečenia
  • Všetky
  • Nezabezpečené
  • Zabezpečené
Typ majetkuPodstataNázovZabezpečenieSúpisová hodnotaVýťažok zo speňaženiaStav
Peňažná pohľadávka Všeobecná podstata Peňažná pohľadávka vo výške 500,- Eur voči dlžníkovi Okresný súd Košice I. Nie 500,00 €500,00 €Speňažený
Peňažná pohľadávka Všeobecná podstata Peňažná hotovosť 50,- Eur Nie 50,00 €50,00 €Speňažený