Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 28OdK/36/2020

(FO) Král Tibor (27.11.1977)

Sikenica 104, 93701 Sikenica

Zobraziť podľa podstaty
  • Všetky
  • Všeobecná podstata
Zobraziť podľa zabezpečenia
  • Všetky
  • Nezabezpečené
  • Zabezpečené
Typ majetkuPodstataNázovZabezpečenieSúpisová hodnotaVýťažok zo speňaženiaStav
Hnuteľná vec Všeobecná podstata osobný automobil Renault LV 564 EZ Nie 1 400,00 €--Zaradený do súpisu
Pozemok Všeobecná podstata Pozemok Nie 500,00 €--Zaradený do súpisu
Stavba Všeobecná podstata Rodinný dom Nie 4 500,00 €--Zaradený do súpisu