(PO) NOFA TRANS SPED SK, s.r.o., IČO 44074221

Nánanská 1472, 94301 Štúrovo

Zobraziť podľa podstaty
  • Všetky
  • Všeobecná podstata
  • Oddelená podstata
Zobraziť podľa zabezpečenia
  • Všetky
  • Nezabezpečené
  • Zabezpečené
Typ majetkuPodstataNázovZabezpečenieSúpisová hodnotaVýťažok zo speňaženiaStav
Peňažná pohľadávka Všeobecná podstata pohľadávka proti Diana Mokrášová - Marcosped Nie 280,00 €--Zaradený do súpisu
Peňažná pohľadávka Všeobecná podstata pohľadávka z obchodného vzťahu spoločnosť E 3 Spedition - Transport GmbH Nie 3 143,54 €--Zaradený do súpisu
Peňažná pohľadávka Všeobecná podstata pohľadávka z obchodného vzťahu spoločnosť E 3 Spedition - Transport GmbH Nie 2 630,54 €--Zaradený do súpisu
Hnuteľná vec Všeobecná podstata počítač Fujitsu YLHX067232/2011 Nie 100,00 €--Zaradený do súpisu
Hnuteľná vec Všeobecná podstata monitor HP 2011/x Nie 20,00 €--Zaradený do súpisu
Hnuteľná vec Všeobecná podstata klávesnica 2011 Nie 8,00 €--Zaradený do súpisu
Hnuteľná vec Všeobecná podstata tlačiareň Epson BX305 F (2011) Nie 20,00 €--Zaradený do súpisu
Hnuteľná vec Všeobecná podstata Mobilný telefón CAT S31-1 Nie 100,00 €--Zaradený do súpisu
Hnuteľná vec Všeobecná podstata Mobilný telefón CAT S31-2 Nie 100,00 €--Zaradený do súpisu
Hnuteľná vec Všeobecná podstata Mobilný telefón CAT S31-3 Nie 100,00 €--Zaradený do súpisu