Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/405/2020

(FO) Sivák Ernest (19.06.1958)

Československej armády 4692, 08001 Prešov

Zobraziť podľa podstaty
  • Všetky
  • Všeobecná podstata
Zobraziť podľa zabezpečenia
  • Všetky
  • Nezabezpečené
  • Zabezpečené
Typ majetkuPodstataNázovZabezpečenieSúpisová hodnotaVýťažok zo speňaženiaStav
Iná majetková hodnota Všeobecná podstata 100% obchodný podiel dlžníka v obchodnej spoločnosti STAVING L, s.r.o. so sídlom Račianska 88 B, Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 02, IČO: 47 098 082, Register: Obchodný register Okresného súdu Košice I, vložka č. 32059/V. Nie ----Zaradený do súpisu
Iná majetková hodnota Všeobecná podstata Preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu vo výške 500,- EUR Nie 500,00 €--Zaradený do súpisu