(PO) ZACHEM, a. s. Strážske, IČO 31730191

Námestie osloboditeľov 70, 071 01 Michalovce

Zobraziť podľa podstaty
  • Všetky
  • Všeobecná podstata
Zobraziť podľa zabezpečenia
  • Všetky
  • Nezabezpečené
  • Zabezpečené
Typ majetkuPodstataNázovZabezpečenieSúpisová hodnotaVýťažok zo speňaženiaStav
Peňažná pohľadávka Všeobecná podstata Prijatý preddavok na úhradu odmeny a nákladov predbežného správcu zaplatený pri podávaní návrhu na vyhlásenie konkurzu na účet Okresného súdu Košice I Nie 1 500,00 €--Zaradený do súpisu
Peňažná pohľadávka Všeobecná podstata Pohľadávka z titulu zmluvnej pokuty za nepodanie návrhu na vyhlásenie konkurzu (§ 11 ods. 2 ZKR) Nie ----Zaradený do súpisu
Peňažná pohľadávka Všeobecná podstata Pohľadávka z titulu zmluvnej pokuty za nepodanie návrhu na vyhlásenie konkurzu (§ 11 ods. 2 ZKR) Nie 12 500,00 €--Zaradený do súpisu
Peňažná pohľadávka Všeobecná podstata Pohľadávka z titulu zmluvnej pokuty za nepodanie návrhu na vyhlásenie konkurzu (§ 11 ods. 2 ZKR) Nie 12 500,00 €--Zaradený do súpisu
Peňažná pohľadávka Všeobecná podstata Pohľadávka z titulu zmluvnej pokuty za nepodanie návrhu na vyhlásenie konkurzu (§ 11 ods. 2 ZKR) Nie 12 500,00 €--Zaradený do súpisu
Cenný papier Všeobecná podstata Akcia kmeňová | Na doručiteľa | ESVUFB | Prevoditeľnosť bez obmedzenia Nie 58 503,12 €--Zaradený do súpisu
Cenný papier Všeobecná podstata Akcia kmeňová | Na doručiteľa | ESVTFR | Prevoditeľnosť obmedzená Nie 10,20 €--Zaradený do súpisu