(PO) ZE-PRA, spol. s r.o., IČO 36736309

1. mája 1/B, 95301 Zlaté Moravce

Zobraziť podľa podstaty
  • Všetky
  • Všeobecná podstata
  • Oddelená
Zobraziť podľa zabezpečenia
  • Všetky
  • Nezabezpečené
  • Zabezpečené
Typ majetkuPodstataNázovZabezpečenieSúpisová hodnotaVýťažok zo speňaženiaStav
Iná majetková hodnota Oddelená Časť podniku ako celok majetku úpadcu Áno (1) 354 312,90 €55 555,00 €Speňažený
Stavba Oddelená Budova s.č. 666 Nie 148 581,00 €--Zaradený do súpisu
Peňažná pohľadávka Všeobecná podstata IMA INVEST, s.r.o. Nie 1 080,00 €1 080,00 €Speňažený
Peňažná pohľadávka Všeobecná podstata Pohľadávka voči konateľovi úpadcu Nie 1 311 598,00 €--Zaradený do súpisu
Peňažná pohľadávka Všeobecná podstata Pohľadávka voči konateľovi úpadcu Nie 1 161 781,00 €--Zaradený do súpisu