Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/254/2021

(FO) Dulajová Mária (29.05.1958)

Ladislava Novomeského 1237/31 , 97701 Brezno

Zobraziť podľa podstaty
  • Všetky
  • Všeobecná podstata
Zobraziť podľa zabezpečenia
  • Všetky
  • Nezabezpečené
  • Zabezpečené
Typ majetkuPodstataNázovZabezpečenieSúpisová hodnotaVýťažok zo speňaženiaStav
Stavba Všeobecná podstata Rodinný dom Nie 2 500,00 €--Zaradený do súpisu
Pozemok Všeobecná podstata Zastavaná plocha a nádvorie Nie 950,00 €--Zaradený do súpisu
Pozemok Všeobecná podstata Záhrada Nie 800,00 €--Zaradený do súpisu