Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/415/2021

(FO) Škorec Peter (18.02.1962)

Železná Breznica 153, 96234 Železná Breznica

Zobraziť podľa podstaty
  • Všetky
  • Všeobecná podstata
  • Oddelená podstata
Zobraziť podľa zabezpečenia
  • Všetky
  • Nezabezpečené
  • Zabezpečené
Typ majetkuPodstataNázovZabezpečenieSúpisová hodnotaVýťažok zo speňaženiaStav
Pozemok Všeobecná podstata Pozemok E parc. č. 816 na LV 299 pre k.ú. Budička Nie 0,28 €--Zaradený do súpisu
Pozemok Všeobecná podstata Pozemok C parc. č. 1156 na LV 431 pre k.ú. Pitelová Nie 2 386,00 €--Zaradený do súpisu
Pozemok Všeobecná podstata Pozemok C parc. č. 1157 na LV 431 pre k.ú. Pitelová Nie 1 034,00 €--Zaradený do súpisu
Pozemok Všeobecná podstata Pozemok C parc. č. 1158/2 na LV 431 pre k.ú. Pitelová Nie 1 705,00 €--Zaradený do súpisu
Stavba Všeobecná podstata Stavba súp. č. 173 na LV 431 pre k.ú. Pitelová Nie 4 500,00 €--Zaradený do súpisu
Pozemok Oddelená podstata Pozemok C parc. č. 37 na LV 488 pre k.ú. Železná Breznica Áno (1) 75,94 €--Zaradený do súpisu
Pozemok Oddelená podstata Pozemok C parc. č. 41 na LV 488 pre k.ú. Železná Breznica Áno (1) 108,75 €--Zaradený do súpisu
Pozemok Oddelená podstata Pozemok C parc. č. 22 na LV 488 pre k.ú. Železná Breznica Áno (1) 10,97 €--Zaradený do súpisu
Pozemok Oddelená podstata Pozemok C parc. č. 37 na LV 488 pre k.ú. Železná Breznica Áno (1) 37,97 €--Zaradený do súpisu
Pozemok Oddelená podstata Pozemok C parc. č. 41 na LV 488 pre k.ú. Železná Breznica Áno (1) 54,38 €--Zaradený do súpisu