Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/429/2021

(FO) Šimalčík Jozef (27.04.1964)

Prvá za parkom 147, 95804 Partizánske

Zobraziť podľa podstaty
  • Všetky
  • Všeobecná podstata
Zobraziť podľa zabezpečenia
  • Všetky
  • Nezabezpečené
  • Zabezpečené
Typ majetkuPodstataNázovZabezpečenieSúpisová hodnotaVýťažok zo speňaženiaStav
Pozemok Všeobecná podstata zastavaná plocha a nádvorie Nie 6 300,00 €3 276,00 €Speňažený
Stavba Všeobecná podstata rodinný dom Nie 18 700,00 €9 724,00 €Speňažený
Pozemok Všeobecná podstata záhrada Nie 5 000,00 €436,00 €Speňažený