(PO) REPROX, a.s., IČO 36192333

Južná trieda 78, 04001 Košice

Zobraziť podľa podstaty
  • Všetky
  • Všeobecná podstata
Zobraziť podľa zabezpečenia
  • Všetky
  • Nezabezpečené
  • Zabezpečené
Typ majetkuPodstataNázovZabezpečenieSúpisová hodnotaVýťažok zo speňaženiaStav
Pozemok Všeobecná podstata Register: C Nie 44 680,00 €--Zaradený do súpisu
Pozemok Všeobecná podstata Register: C Nie 12 584,00 €--Zaradený do súpisu
Pozemok Všeobecná podstata Register: C Nie 5 559,00 €--Zaradený do súpisu
Peňažná pohľadávka Všeobecná podstata pohľadávka na zaplatenie zmluvnej pokuty podľa § 11 ods. 2 ZKR voči štatutárnemu orgánu Nie 12 500,00 €--Zaradený do súpisu