(PO) BENE Pharma s.r.o. v konkurze, IČO 36830208

Jazdecká 1/A, 08001 Prešov

Zobraziť podľa podstaty
  • Všetky
  • Všeobecná podstata
  • Oddelená podstata - veriteľ: advokátska kancelária agner & partners, s. r. o.
  • Oddelená podstata - veriteľ: VULM s.r.o.
Zobraziť podľa zabezpečenia
  • Všetky
  • Nezabezpečené
  • Zabezpečené
Typ majetkuPodstataNázovZabezpečenieSúpisová hodnotaVýťažok zo speňaženiaStav
Pozemok Oddelená podstata - veriteľ: advokátska kancelária agner & partners, s. r. o. Pozemok  Áno (3) 486 078,15 €--Zaradený do súpisu
Pozemok Oddelená podstata - veriteľ: advokátska kancelária agner & partners, s. r. o. Pozemok  Áno (3) 836 808,51 €--Zaradený do súpisu
Pozemok Oddelená podstata - veriteľ: advokátska kancelária agner & partners, s. r. o. Pozemok  Áno (3) 5 803,08 €--Zaradený do súpisu
Pozemok Oddelená podstata - veriteľ: advokátska kancelária agner & partners, s. r. o. Pozemok  Áno (3) 2 352,60 €--Zaradený do súpisu
Pozemok Oddelená podstata - veriteľ: advokátska kancelária agner & partners, s. r. o. Pozemok  Áno (3) 5 201,86 €--Zaradený do súpisu
Stavba Oddelená podstata - veriteľ: advokátska kancelária agner & partners, s. r. o. predajno-skladový objekt Áno (3) 4 584 523,60 €--Zaradený do súpisu
Peňažná pohľadávka Všeobecná podstata Peňažná pohľadávka  Nie 80 405,04 €--Zaradený do súpisu
Pohľadávka z účtu Všeobecná podstata Pohľadávka z účtu  Nie 141,57 €--Zaradený do súpisu
Iná majetková hodnota Všeobecná podstata Súbor dossierov nadobudnutých na základe Dossier transfer Agreement zo dňa 01.11.2016 Nie 8 190 000,00 €--Zaradený do súpisu
Iná majetková hodnota Všeobecná podstata Ocenniteľné právo k výživovému doplnku VIROZYM ACUTE Nie 65 000,00 €--Zaradený do súpisu