(PO) ŠK AQUA TURČIANSKE TEPLICE, s.r.o., IČO 36383414

Kollárova 721/76, 03901 Turčianske Teplice

Zobraziť podľa podstaty
  • Všetky
  • Všeobecná podstata
  • Oddelená podstata v prospech zabezpečeného veriteľa UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Zobraziť podľa zabezpečenia
  • Všetky
  • Nezabezpečené
  • Zabezpečené
Typ majetkuPodstataNázovZabezpečenieSúpisová hodnotaVýťažok zo speňaženiaStav
Pozemok Oddelená podstata v prospech zabezpečeného veriteľa UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Pozemok č. parcely reg. C 556/196 Áno (4) ----Zaradený do súpisu
Stavba Oddelená podstata v prospech zabezpečeného veriteľa UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Fermentor I. Áno (2) 123 965,66 €--Zaradený do súpisu
Peňažná pohľadávka Oddelená podstata v prospech zabezpečeného veriteľa UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Faktúra (ochrana objektu) č.:  42200018, zo dňa 31.08.2022 Áno (1) 117,14 €--Zaradený do súpisu
Pozemok Oddelená podstata v prospech zabezpečeného veriteľa UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Pozemok č. parcely reg. C 556/190 Áno (4) ----Zaradený do súpisu
Stavba Oddelená podstata v prospech zabezpečeného veriteľa UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Stavba Trafostanica VN Áno (2) 70 299,50 €--Zaradený do súpisu
Peňažná pohľadávka Oddelená podstata v prospech zabezpečeného veriteľa UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Faktúra (ochrana objektu) č.:  42200021, zo dňa 30.09.2022 Áno (1) 900,00 €--Zaradený do súpisu
Peňažná pohľadávka Oddelená podstata v prospech zabezpečeného veriteľa UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Faktúra (nájom teleskopického manipulátora) č.: 1020230001, dátum splatnosti: 24.02.2023 Áno (1) 666,00 €--Zaradený do súpisu
Peňažná pohľadávka Oddelená podstata v prospech zabezpečeného veriteľa UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Pohľadávka z titulu vratky spotrebnej dane z plynu Áno (1) 15 149,16 €--Zaradený do súpisu
Peňažná pohľadávka Oddelená podstata v prospech zabezpečeného veriteľa UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Faktúra (nájom teleskopického manipulátora) č.: 1020220002, dátum splatnosti: 14.01.2023 Áno (1) 576,00 €--Zaradený do súpisu
Pozemok Oddelená podstata v prospech zabezpečeného veriteľa UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Pozemok č. parcely reg. C 556/188 Áno (4) ----Zaradený do súpisu