Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 60OdK/60/2023

(FO) Méry Ľudovít (11.05.1970)

Funduš 323, 93040 Štvrtok na Ostrove

Zobraziť podľa podstaty
  • Všetky
  • Všeobecná podstata
Zobraziť podľa zabezpečenia
  • Všetky
  • Nezabezpečené
  • Zabezpečené
Typ majetkuPodstataNázovZabezpečenieSúpisová hodnotaVýťažok zo speňaženiaStav
Pohľadávka z účtu Všeobecná podstata Pohľadávka z účtu vedeného v Post CH AG, IBAN: CH2009000000151177002 vo výške podliehajúcej konkurzu 2 002,55 EUR Nie 2 002,55 €2 002,55 €Speňažený
Iná majetková hodnota Všeobecná podstata Zabezpečená hotovosť Dlžníka vo výške podliehajúcej konkurzu – 235,- EUR Nie 235,00 €235,00 €Speňažený