Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 23OdK/23/2024

(FO) Domonkos Ondrej (26.07.1985)

Mostná ulica 454, 93021 Jahodná

Zobraziť podľa podstaty
  • Všetky
  • Všeobecná podstata
Zobraziť podľa zabezpečenia
  • Všetky
  • Nezabezpečené
  • Zabezpečené
Typ majetkuPodstataNázovZabezpečenieSúpisová hodnotaVýťažok zo speňaženiaStav
Iná majetková hodnota Všeobecná podstata Obchodný podiel o veľkosti 100% v spoločnosti YMSER s.r.o., IČO: 54 815 835, so sídlom: Ulica Mikovíniho 9548/19, 917 02 Trnava Nie 5 000,00 €--Zaradený do súpisu
Iná majetková hodnota Všeobecná podstata Obchodný podiel o veľkosti 100% v spoločnosti Ninja s.r.o., IČO: 52 794 423, sídlo: Mostná 454, 930 21 Jahodná Nie 5 000,00 €--Zaradený do súpisu