Hlavná stránka > Vyhľadávanie majetku > Pohľadávka č. 4 - Arca Capital Slovakia, a.s.

Pohľadávka č. 4 - Arca Capital Slovakia, a.s.

Majetok spravuje správca Agner Vojtech, JUDr. na konaní č. B1-27K/23/2022
Typ majetku:
Peňažná pohľadávka
Názov/Popis:
Pohľadávka č. 4 - Arca Capital Slovakia, a.s.
Súpisová hodnota:
5 247 052,08 €
Zaradenie do podstaty:
Všeobecná podstata
Celková suma:
5 247 052,08 EUR
Právny dôvod:
Zmluva o pôžičke cenných papierov zo dňa 03.07.2020 (pohľadávka zaradená do reštrukturalizačného plánu spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s.)
Dlžník pohľadávky:
Arca Capital Slovakia, a.s., Plynárenská 7/A, Bratislava 821 09, IČO: 35 868 856
Miesto predaja:
Dátum zapísania:
04.08.2023
Dôvod zapísania:
§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR
Poznámka: