Peňažná pohľadávka

Majetok spravuje správca CUBE RECOVERY, k.s. na konaní č. 28K/10/2023
Typ majetku:
Peňažná pohľadávka
Názov/Popis:
Peňažná pohľadávka
Súpisová hodnota:
2 186 083,38 €
Zaradenie do podstaty:
Všeobecná podstata
Celková suma:
2186083,38 EUR
Právny dôvod:
Zmluva o pôžičke
Dlžník pohľadávky:
STUDIO MODERNA HOLDINGS INVESTMENTS B. V.
Miesto predaja:
Dátum zapísania:
21.12.2023
Dôvod zapísania:
§ 67 ods. 1, písm. a) ZKR
Poznámka: