peňažná pohľadávka

Majetok spravuje správca BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s. na konaní č. 31K/5/2017
Typ majetku:
Peňažná pohľadávka
Názov/Popis:
peňažná pohľadávka
Súpisová hodnota:
609 549,75 €
Zaradenie do podstaty:
Sberbank Slovensko, a.s.
Celková suma:
609549.75
Právny dôvod:
faktúra č. 2/2017
Dlžník pohľadávky:
Liptai- STAVMAT s.r.o.
Miesto predaja:
Dátum zapísania:
10.07.2017
Dôvod zapísania:
majetok úpadcu
Poznámka: