Hlavná stránka > Vyhľadávanie majetku > podnik tvoriaci všeobecnú podstatu

podnik tvoriaci všeobecnú podstatu

Majetok spravuje správca B.F.B. správcovská, v.o.s. na konaní č. 27K/3/2018
Typ majetku:
Iná majetková hodnota
Názov/Popis:
podnik tvoriaci všeobecnú podstatu
Súpisová hodnota:
2 025 000,00 €
Zaradenie do podstaty:
Všeobecná podstata
Register:
Miesto predaja:
Dátum zapísania:
05.11.2018
Dôvod zapísania:
Poznámka: