Peňažná pohľadávka

Majetok spravuje správca Antal Robert, Mgr. na konaní č. 1K/22/2016
Typ majetku:
Peňažná pohľadávka
Názov/Popis:
Peňažná pohľadávka
Súpisová hodnota:
3 500 000,00 €
Zaradenie do podstaty:
Všeobecná podstata
Celková suma:
3500000
Právny dôvod:
kúpna cena za predaj nehnuteľností
Dlžník pohľadávky:
Soňa Klimeková
Miesto predaja:
Dátum zapísania:
16.08.2018
Dôvod zapísania:
Právny dôvod: kúpna cena za predaj nehnuteľností
Poznámka: