Hlavná stránka > Vyhľadávanie majetku > Zmluva o pôžičke EMYNN LIMITED

Zmluva o pôžičke EMYNN LIMITED

Majetok spravuje správca Kubik Peter, JUDr. na konaní č. 37K/85/2018
Typ majetku:
Peňažná pohľadávka
Názov/Popis:
Zmluva o pôžičke EMYNN LIMITED
Súpisová hodnota:
1 382 089,50 €
Zaradenie do podstaty:
Všeobecná podstata
Celková suma:
1382089,50 EUR
Právny dôvod:
Zmluva o pôžičke zo dňa 02.09.2014, spolu s úrokmi
Dlžník pohľadávky:
EMYNN LIMITED, IČO: 8929052, 29 Juliana Close, London N2 OTJ, UK
Miesto predaja:
Dátum zapísania:
25.02.2019
Dôvod zapísania:
Poznámka: