Hlavná stránka > Vyhľadávanie majetku > Hnuteľná vec - Hrubá deliaca linka - hrúbka 8 mm, ...

Hnuteľná vec - Hrubá deliaca linka - hrúbka 8 mm, šírka 2000 m

Majetok spravuje správca Bodnár Ján, JUDr. na konaní č. 5K/21/2018
Typ majetku:
Hnuteľná vec
Názov/Popis:
Hnuteľná vec - Hrubá deliaca linka - hrúbka 8 mm, šírka 2000 m
Súpisová hodnota:
507 313,32 €
Zaradenie do podstaty:
Všeobecná podstata
Stav opotrebovanosti:
Rok výroby:
Spoluvlastnícky podiel dlžníka/úpadcu:
Miesto predaja:
Dátum zapísania:
01.02.2019
Dôvod zapísania:
§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR
Poznámka: